Този сайт използва бисквитки, за да подобри ефективността си. Ако продължите, вие се съгласявате, с нашата политика за ползване на бисквитки

Съгласен съм

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ЦЕНОВ"

Начало Книги Счетоводни аспекти при управлението на средствата от европейския съюз в бюджетните организации

Счетоводни аспекти при управлението на средствата от европейския съюз в бюджетните организации

Издател: Академично издателство "Ценов"

Тип: pdf

ДРМ защита: Да

Демо: преглед

Портфолио: преглед

 

Купи

19.99 лв.

  • Информация
  • Съдържание
  • Автори

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

1. Финансиране на дейността на бюджетните организации със средства от Европейския съюз

1.1. Средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – алтернативен източник за финансиране дейността на бюджетните организации

1.2. Оперативните програми – механизъм за финансиране на дейността на организациите от публичния сектор

1.3. Оценка на въздействието на финансовата подкрепа от Европейските структурни и инвестиционни фондове върху българската икономика

2. Организационно-методологични аспекти на финансирането по оперативните програми към Европейските структурни и инвестиционни фондове

2.1. Теоретична характеристика на европроектите

2.2. Организация и технология на кандидатстване за финансиране по оперативните програми към фондовете на Европейския съюз

3. Организационно-методологични аспекти при изпълнението на европроекти в бюджетните организации

3.1. Общи положения на процедурите за избор на изпълнители

3.2. Базисни правила за допустимост на разходи и генериране на приходи по европроекти

3.3. Отчитане на техническото и финансовото изпълнение на европейските проекти

ГЛАВА ВТОРА. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Организация и технология на счетоводно-отчетния процес в публичния сектор

2. Модел за счетоводно отчитане на средствата от Европейския съюз в бюджетните организации

2.1. Модел за счетоводно отчитане на средствата от Европейския съюз по балансови експозиции – на начислена и на касова основа

2.2. Модел за счетоводно отчитане на средствата от Европейския съюз по задбалансови експозиции

3. Насоки за усъвършенстване на модела за счетоводно отчитане на средствата от Европейския съюз в бюджетните организации

3.1. Насоки за усъвършенстване счетоводното отчитане на средствата от Европейския съюз по балансови експозиции

3.2. Насоки за усъвършенстване счетоводното отчитане на средствата от Европейския съюз в бюджетните организации по задбалансови експозиции

ГЛАВА ТРЕТА. ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Теоретична характеристика на счетоводния анализ – същност, организация и методология

2. Методика за счетоводен анализ на средствата от Европейския съюз в бюджетните организации

2.1. Счетоводен анализ на средствата от Европейския съюз в бюджетните организации чрез приложение на сравнителния метод

2.2. Счетоводен анализ на средствата от Европейския съюз в бюджетните организации чрез приложение на структурния метод

2.3. Счетоводен анализ на средствата от Европейския съюз в бюджетните организации чрез приложение на показатели за метрифициране на реализираните операции и дейности по проекти

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Необходимо е да имате потребителски акаунт за да влезете в системата


Вход

Регистрация

Успешно добавихте продукт в кошницата


Продължи с пазаруването
Виж продукти в кошницата