Този сайт използва бисквитки, за да подобри ефективността си. Ако продължите, вие се съгласявате, с нашата политика за ползване на бисквитки

Съгласен съм

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ЦЕНОВ"

Начало Лични данни и сигурност

Лични данни и сигурност


1. Регистрация

За да използвате услугите на eAcademy.bg е нужно да си направите регистрация с имейл, парола и потвърждение за държава. Тази информация ни помага, за да Ви предоставим услугите при спазване на финансовите и данъчни политики на територията на Европейския съюз.

Нямате право да прехвърляте акаунта си на друго лице и не може да използвате профила на друг човек, без разрешението на притежателя. В случаите, в които сте оторизирал или регистрирал други лица, включително непълнолетен, да използва Вашият акаунт, Вие сте напълно отговорен за онлайн действията му, контролирането на достъпа му до eAcademy.bg и намиращите се в него продукти и последствията от тези действия и възможни злоупотреби. Стопанска академия "Д. А. Ценов" се освобождава от отговорност за последствия от тези действия.

2. Защита на личните данни. Конфиденциална политика

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел при регистрацията си, както и на поправка на тези Лични данни. В изпълнение на закона, Потребителят има възможност по всяко време да промени и контролира личните си данни в своя профил.

Стопанска академия си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на Закона, чрез изрично предоставяне на решение на Съда валидно за територията на Република България, Европейския Съюз и други държави.

3. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

Потребителят получава парола за достъп до всички услуги в платформата, след като извърши процеса на регистрация.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получената парола. С използването ? декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите имейл и парола.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, системата автоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо паролата на предоставения от потребителя в процеса на регистрация електронен адрес.

Потребителят декларира и гарантира, че информацията в неговия профил е точна по всяко време. Той е задължен да информира Стопанска академия, ако някой ползва неговия акаунт неоторизирано и се извършва някакво друго нарушение застрашаващо сигурността. Стопанска академия не носи отговорност за щети или загуби, причинени от неспазване на правилата посочени по-горе или в резултат на използване на акаунт без знание на потребителя, преди той да ни е уведомили за неразрешения достъп.

4. Защита на личните данни и използване на външни услуги

eAcademy.bg използва външни услуги на доставчици, лидери в своята област, които осигуряват защита и сигурност на личните данни при ползване на техните продукти, услуги и финансовите трансакции.

Това са:

Стопанска академия се освобождава от отговорност при проблеми, които могат да настъпят между потребителите и тези доставчици. Потребителите имат право на избор дали да използват, или не, продуктите и услугите на всеки един от тези доставчици. За повишаване на информираността и сигурността на потребителите. 

  5. Използване на „бисквитки“

В eAcademy.bg се използват "бисквитки", за да  бъде улеснено ползването от страна на потребителите. Деактивирането на "бисквитка" или категория "бисквитка" няма да изтрие вече съществуваща "бисквитка" от браузъра, така че това ще трябва да бъде направено отделно от Вашия собствен браузър. Моля вижте опцията "Помощ" на Вашия интернет браузър. Ако откажете употребата на "бисквитки" в платформатa, ще можете да продължите работа с платформата, но ще бъдат ограничени.

В eAcademy.bg използваме "бисквитки" на Google Анализ, YouTube и социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter). Ако се нуждаете от повече информация относно това как да управлявате даден тип "бисквитки", включително как да ги контролирате или изтривате, моля посетете www.aboutcookies.org.