Този сайт използва бисквитки, за да подобри ефективността си. Ако продължите, вие се съгласявате, с нашата политика за ползване на бисквитки

Съгласен съм

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ЦЕНОВ"

Начало Книги Развитие на селските райони

Развитие на селските райони

Издател: Академично издателство "Ценов"

Тип: pdf

ДРМ защита: Да

Демо: преглед

Портфолио: преглед

 

Купи

19.16 лв.

  • Информация
  • Съдържание
  • Автори

Дисциплината „Развитие на селските райони” е предназначена за редовните и задочни студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в специалност „Аграрна икономика” и специал-ност „Публична администрация“. Същността ѝ е насочена към запоз-наване с логическата последователност на Програмата за развитие на селските райони, концепцията за устойчиво развитие на тези райони, политиката на ЕС в тази област и реализацията им в българските усло-вия. За тази цел се идентифицират селските райони и се анализира състоянието, проблемите и възможностите за развитието им, в кон-текста на европейската интеграция. Обучаемите придобиват знания за проблемите на икономиката в селските райони и възможностите за стартиране на предприемачески инициативи по отделните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Съдържанието на учебния курс е организирано в определена логическа последователност. Първо са разгледани същността, целите и приоритетите на ПРСР в контекста на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Следващата тема е посветена на политиката за развитие на селските  райони, както и разкриване на институционалната рамка на ПРСР. Обект на специално внимание са финансовата рамка и инструментите на програмата. В отделна тема е разгледана концепцията за устойчиво развитие и предизвикателствата пред селските райони, стратегиите за тяхното устойчиво развитие, както и ролята на устойчивото земеделие за развитие на селските райони. Необходимото внимание е отделено и на въпросите, свързани с икономически, структурни и социални проблеми на селските райо-ни, а така също и на възможностите за тяхното преодоляване. В отдел-ни теми са структурирани възможностите за иницииране на дейности в различни области от икономиката на селските райони – развитие на стопанства (земеделски и незамеделски) и предприятия, горски тери-тории, агроекология, климат, биологично земеделие, Натура 2000 и др. За допълнителна подготовка на студентите са включени два казуса с практическа насоченост и тестове с въпроси от всички теми.


 

Необходимо е да имате потребителски акаунт за да влезете в системата


Вход

Регистрация

Успешно добавихте продукт в кошницата


Продължи с пазаруването
Виж продукти в кошницата