Този сайт използва бисквитки, за да подобри ефективността си. Ако продължите, вие се съгласявате, с нашата политика за ползване на бисквитки

Съгласен съм

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ЦЕНОВ"

Начало Книги Финансова политика на Европейския съюз

Финансова политика на Европейския съюз

Издател: Академично издателство "Ценов"

Тип: pdf

ДРМ защита: Да

Демо: преглед

Портфолио: преглед

 

Купи

20.79 лв.

  • Информация
  • Съдържание
  • Автори

В ерата на глобализацията, финансовата политика на Европейския съюз е от особен интерес, поради необходимостта от повишаване на конкурентоспособността и инвестиционната привлекателност на икономиката на общността. Тя придобива все по-голямо влияние като средство за въздействие върху социалното и икономическото развитие на страните–членки. 

Учебникът по „Финансовата политика на Европейския съюз“ е предназначен за обучение на студенти от ОКС „бакалавър“, както и за всички читатели, проявяващи интерес към разглежданата проблематика.  

Участието на авторите в неговото написване е както следва:  доц. д-р Анелия Радулова – глава първа, втора, четвърта, шеста и седма; д-р Александрина Александрова – глава трета и пета.


Съдържание

стр.

 

Въведение

5

I.

Етапи и специфика на европейската интеграция 

7

1.1.

Същност, форми и етапи на регионалната интеграция

9

1.2.

Модел на европейската интеграция

14

1.3.

Система от методи за изпълнение на целите.

18

1.4.

Етапи на европейската интеграция

 

II.

ФИСКАЛНА КОНСОЛИДАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НЕОБХОДИМОСТ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

 

 

24

2.1.

Обща характеристика на хармонизацията на данъчното облагане в ЕС

25

2.2.

Хармонизиране на косвеното данъчно облагане

30

2.3.

Хармонизиране на прякото данъчно облагане

35

III.

Двойно данъчно облагане в рамките на Европейския съюз

 

43

3.1.

Предпоставки за избягване или елиминиране на двойното данъчно облагане

 

43

3.2.

Икономическа и юридическа същност на основни понятия, свързани с проблема за двойното данъчно облагане

 

47

3.3.

Обхват на доходите, попадащи под юрисдикцията на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане

 

52

IV.

ФИНАНСОВА  СИСТЕМА  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ

59

4.1.

Еволюция на формиране финансовата система на Европейския Съюз 

60

4.2.

Основни принципи за формиране бюджета на Европейския съюз

67

4.3.

Източници за финансиране на бюджета на Европейския Съюз

70

4.4.

Управление на разходите в бюджета на Европейския Съюз

74

4.5.

Механизъм за формиране бюджета на Европейския съюз

77

V.

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

88

5.1.

Възникване на Европейската централна банка (ЕЦБ)

89

5.2.

Организационна и управленска структура на ЕЦБ

93

5.3.

Капиталова структура на ЕЦБ

95

5.4.

Цели и задачи на ЕЦБ

96

5.5.

Инструменти на парично-кредитната политика и операции на ЕЦБ

100

5.6.

Независимост на Европейската централна банка

103

VI.

Визия за развитието на Европейския съюз в новия програмен период: 2014 –2020 г.

 

106

6.1.

Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз 2014-2020 година

107

6.2.

Цели на бъдещето – Стратегия „Европа 2020”

123

VII.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020

 

131

7.1.

Интегрирани насоки Европа 2020

132

7.2.

Тематични цели в общата стратегическа рамка в страните–членки на ЕС

 

138

7.3.

Програми на общността

139

7.4.

Инструменти за финансиране на дейностите по изпълнение стратегия „Европа 2020“

 

142

7.5.

Специфични финансови инструменти

145

 

Библиография

147

 

Приложение 1

156

 

Необходимо е да имате потребителски акаунт за да влезете в системата


Вход

Регистрация

Успешно добавихте продукт в кошницата


Продължи с пазаруването
Виж продукти в кошницата